Шта је непроменљиви објекат?

У компјутерском програмирању, непроменљиви објекат је објект који програмер не може промијенити након креирања. Непроменљиви објекти се првенствено налазе у функционалним и објектно-оријентисаним програмским језицима.

Предности коришћења непроменљивих објеката

  • Већа сигурност - објект се не може мијењати не може се користити у друге сврхе осим у првобитну намјеру.
  • Сигурност нити - у вишеструком програму, непроменљиви подаци се не могу случајно замијенити другом истовременом нити.
  • Једноставност - лакше је исправити и анализирати понашање програма ако велики скуп објеката остане исти током извршавања програма.

Објектно оријентисано програмирање, програмски термини