Шта је отворени систем?

Отворени систем је компјутерски систем који користи отворену архитектуру.

Затворена архитектура, Хардверски услови, Отвори