Шта је деградација?

Квар комуникацијског сигнала. Када се то догоди, на пријемном и понекад на крају слања сигнала се сусрећу грешке или лоши подаци. Пример деградације је деградација гласа, где је сигнал изобличен и тешко га је разумети.

Термини електронике, Сигнал