Шта је дискретна оптимизација?

Дискретна оптимизација је грана математике и информатике која се фокусира на оптимизацију математичких операција. Посебно се бави начином да се најбоље искористе операције, тако да они боље функционишу када су представљени скупом дискретних вредности. Вредности које се разликују у различитим количинама, као што су цели бројеви, пример су дискретних вредности.

Рачунарске науке, програмски термини