Шта је грешка?

Грешка је израз који описује квар који се појављује у хардверу или софтверу.

Грешка, толеранција на грешке, услови хардвера, грешка странице, услови софтвера