Шта је хеуристика?

Придевна хеуристика описује начин рјешавања проблема откривањем или експериментирањем, умјесто да слиједи прописане упуте, формуле или процедуре. На пример, антивирусни програм може да користи хеуристичку детекцију да би помогао у идентификацији непознатог вируса или малвера. Реч хеуристика се такође може користити као именица, у односу на хеуристичку методу. На пример, "антивирусни програм користи иновативну хеуристику да би идентификовао нове вирусе."

Полиморфни вирус, сигурносни термини