Шта је Лази Врите?

Лази врите је ефекат узрокован коришћењем кеш меморије. У кешу за враћање података, подаци се прво пишу у кеш, а затим се касније (током одређеног времена, као што је неактиван циклус машине) записују на диск или меморију.

Овај тип кеша је сложенији за имплементацију, због потребе да се прате све локације које су написане и шта треба да се означи као прљаво да би се касније исправило.

Кеширање, Хардверски услови, Кеш меморије за враћање