Шта је логичка капија?

Компјутерски склоп који обавља логичке функције АНД, НАНД, НОР, НОТ, ОР, КСНОР и КСОР . На слици испод налази се пример дијаграма и објашњења сваког од типова логичких врата . У дијаграму, А и Б су улазни извори снаге и И је излазна снага, 1 представља снагу или "он", а 0 означава да нема напајања или "искључено". На пример, у првом примеру Не капије ако А није имао струје, излаз би се укључио, а ако би А имао струју, излаз би се искључио.

Термини електронике, Трансистор