Шта је штампач који тражи логику?

Писач који тражи логику је штампач са могућношћу да "мисли унапред" на следећу линију коју ће штампати да би могао да ради што ефикасније. На пример, ако је следећа линија празна, она ће прескочити следећи редак без покушаја штампања.

Термини штампања