Шта је полилинија?

Полилинија је линија која је креирана са три или више тачака или мањих линија које се чине као једна потпуна линија.

Линија