Шта је штампач?

Бафер за штампање је локација у меморији која чува податке за слање на компјутерски штампач. Послови штампања могу остати у баферу због штампања другог задатка штампања или зато што рачунар чека да штампач одговори. Буфер за штампање вам омогућава да наставите да радите на рачунару док рачунар чека на штампачу.

Буффер, термини штампања, штампање у реду за штампање