Шта је процедура?

Процедура се може односити на било које од следећих:

1. У компјутерском програмирању, процедура је скуп кодираних инструкција које говоре компјутеру како покренути програм или калкулацију. Многе различите врсте програмских језика могу се користити за изградњу процедуре. У зависности од програмског језика, процедура се такође може назвати потпрограм, потпрограм или функција.

2. У програмирању базе података, похрањена процедура је скуп програмског кода (попут ПЛ / СКЛ) који извршава одређени упит или функцију. Ова похрањена процедура се често користи за извршавање једне или више наредби, тражење, уметање, ажурирање или брисање података у бази података.

Програмски језик, програмски термини, потпрограм