Шта је квантни алгоритам?

Квантни алгоритам је корак по корак процедура коју изводи квантни рачунар. Иако било који алгоритам може да ради на квантном рачунару, квантни алгоритам има користи од јединствених карактеристика кубита, као што су квантна замршеност и квантна суперпозиција.

Пример квантног алгоритма је Схор-ов алгоритам, који се може користити за проналажење основних фактора целог броја. На класичном компјутеру, овај процес факторизације се одвија у НП (недетерминистичком полиному) времену, што значи да проблем постаје тежи, експоненцијално дуже. Међутим, на квантном компјутеру се врши у полиномном времену чинећи проблем скалом линеарно, а не експоненцијално, тако да факторинг веома великог броја не постаје неизведив. Већина модерних криптографских шифара заснива се на претпоставци да је факторинг великих полинома НП временски проблем. Према томе, веома велики бројеви нису фактибилни с обзиром на разумну количину времена и разуман број ресурса. Међутим, Схор-ов алгоритам, изведен на квантном компјутеру, теоретски би могао разбити било коју такву енкрипцију јер би се велики број могао урачунати у полиномно вријеме.

Алгоритам, енкрипција, хардверски термини, квантни, квантни рачунар, Кубит