Шта је одговор?

Уопштено, одговор је усмени или писмени одговор на предложено питање. На пример, одговор на е-маил се сматра одговором.

Разлика између одговора и одговора.

Одговарање на е-пошту је исто као и слање писма некоме, само преко Интернета. Када примите поруку, клијенти е-поште имају опцију Одговори или Одговори свима . Разлика између ове две ствари је да Одговор шаље ваш одговор само једном појединцу. Одговори сви га шаљу свима који су првобитно примили вашу поруку, као и онима који су били ЦЦ (копирани угљеник).

Е-пошта, услови електронске поште, напријед, термини за Интернет, @репли