Шта је фреквенција узорковања?

Брзина узорковања је брзина узорковања, изражена у херц или Хз. На пример, када узорковате слике, што је бржа брзина узорковања, глатко се појављује анимација слике, а што је узорковање спорије, то се анимација појављује.

Самплинг, Софтваре термс