Шта је лист за увлачење лима?

Алтернативно, они се користе као уређаји за увлачење листова папира, а уређаји за увлачење папира су уређаји који се налазе на компјутерском штампачу који прихвата траке папира и храни их кроз машину један по један.

Штампач странице, увлачење папира, увлачење папира, термини штампања