Шта је библиотека софтвера?

Библиотека софтвера може се односити на било које од следећих:

1. Када говоримо о програму или програмирању, библиотека софтвера се односи на скуп датотека, програма, рутина, скрипти или функција које се могу референцирати у програмском коду.

2. Библиотека софтвера је колекција софтвера у власништву једне компаније.

Библиотека, услови програмирања, софтвер