Шта је синтактички шећер?

Синтактички шећер је било који аспект синтаксе програмског језика који олакшава читање, писање или разумевање програма. Термин је сковао компјутерски научник Петер Ландин 1964. да би описао хипотетички језик који рјечито изражава операције ламбда рачунања. Наиме, језик би замијенио ламбда симбол "λ" ријечју "гдје".

Уобичајени примјер синтактичког шећера је увећани оператор задатка као што је + = који поједностављује израз к = к + и за сложену операцију к + = и .

Оператор, Програмски изрази, Синтакса