Шта је Сисген?

Кратак за СИСтем ГЕНератион, сисген је услужни програм који омогућава оперативном систему да правилно конфигурише хардверске и софтверске поставке.

Скраћенице рачунара, термини оперативних система