Шта је табуларно?

У свету рачунарства, табеларни излаз се односи на све податке који су приказани или израчунати помоћу табеле; доле приказан је ХТМЛ пример.

Дата1Дата2Дата3
Пример1Пример2Пример3
Пример1Пример2Пример3

Ћелија, колона, нонтабулар, ред, термини табеле, табела