Шта је Тебибит?

Тебибит, или ТиБ, је 240 и једнак је 1.099.511.627.776 бајтова.

Тебибите вс.

Тебибите (ТиБ)Вредност
Тебибите у биту (б)1.1368804е-13
Тебибите ин а Ниббле (Н) \ т4.547473509е-13
Тебибите у бајту (Б)9.094947018е-13
Тебибите ин Килобит (Кб)1.1368804е-10
Тебибите ин а Килобите (КБ)9.090909091е-10
Тебибите ин а Кибибит (Киб)1.164144354е-10
Тебибите ин а Кибибите (КиБ)9.310986965е-10
Тебибите у Мегабиту (Мб)1.1368804е-07
Тебибите у мегабајту (МБ)9.090909091е-07
Тебибите ин а Мебибит (Миб)1.192037192-07
Тебибите у Мебибите (МиБ)9.532888465е-07
Тебибите у гигабиту (Гб)0.0001136868768
Тебибите у Гигабите (ГБ)0.0009094960482
Тебибите ин а Гибибит (Гиб)0.0001220703125
Тебибите ин а Гибибите (ГиБ)0.0009765625
Тебибите ин а Терабит (Тб)0.113687
Тебибите ин а Терабите (ТБ)0.909495
Тебибите ин а Тебибит (Тиб)0.125
Тебибите ин а Тебибите (ТиБ)1
Тебибити у Петабиту (Пб)113.687
Тебибити у петабајтима (ПБ)909.495
Тебибитес ин а Пебибит (Пиб)128
Тебибитес ин а Пебибите (ПиБ)1, 024
Тебибитес ин Екабит (Еб)113, 686.838
Тебибити у ексабајту (ЕБ)909, 494.702
Тебибити у ексибибиту (ЕИБ)131, 072
Тебибити у ексибибиту (ЕиБ)1, 048, 576
Тебибитес ин а Зеттабите (ЗБ)909, 494, 702
Тебибитес ин Иоттабите (ИБ)909, 494, 702, 000

Бајт, Мерење, Теби, Тебибит, Терабите