Шта је термин?

Уопштено, термин је реч или израз састављен од многих речи које се користе да опишу ствар или концепт. На пример, компјутерски миш је термин који се односи на рачунар и описује уређај за унос хардвера који се користи са рачунаром.

Савет: Наш речник компјутерског жаргона има хиљаде дефиниција и објашњења које је лако прегледати.

Дефиниција, речник, речник, жаргон