Шта је обрада трансакција?

Обрада трансакција је цјелокупни процес уласка и завршетка трансакције на рачунару или компјутерској мрежи.

Услови умрежавања