Шта је кабл с уплетеном парицом?

Кабл са упреденом парицом је кабл направљен преплетањем две одвојене изоловане жице. Постоје два типа упредених парица: оклопљени и неоклопљени. Кабел СТП (оклопљени упредени пар) има фину жичану мрежу која окружује жице ради заштите пријеноса и УТП (неоклопљени уплетени пар) кабела не. Заштићени кабл се користи у старијим телефонским мрежама, као и мрежне и податковне комуникације како би се смањиле вањске сметње. Илустрација даје примјер како изгледа унутар њих.

Услови мреже, СТП кабл, УТП кабл