Шта је променљиви израз?

Варијабилни израз је израз који садржи најмање једну варијаблу.

Израз, програмски изрази, променљива