Шта је пакет продуктивности за радне групе?

Пакет продуктивности радне групе је софтвер дизајниран да помогне у комуникацији и планирању вишеструких корисника у радној групи.

Услови коришћења софтвера, Радна група