Шта је Иотта?

Иотта је префикс који се користи са метричким системом који је 1024 или 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 (септиллион). Добар пример где се овај префикс користи са рачунарима је са ИБ (иоттабите).

Који префикс је испред иотта?

Зетта је префикс који се користи пре иотта.

Шта долази након јоте?

Од 2017. иотта је највећа СИ јединица и нема префикса који долази након иотта.

Мерења, Иоттабите