Шта је компјутер?

С обзиром на то колико пута је ово питање постављено на нашој веб-локацији, сматрали смо да би било корисно упутити кориснике на везе на странице које помажу да се одговори на ово питање.

Можете пронаћи све детаље о томе шта је рачунар, графички приказ рачунара, делова рачунара и сродне везе кроз дефиницију нашег компјутерског речника.