Шта је ОТДР?

Оптички рефлектометар временске домене, или ОТДР, је уређај који се користи за тестирање оптичких влакана. Може се користити за тестирање пригушења и укупне дужине влакана, као и обрачунавање губитака споја и спојених конектора. ОТДР помаже да се лоцирају грешке у оптичким влакнима и одреди губитак од оптичког повратка, што је светло које се распршује или одбија од различитих тачака у оптичкој линији.

Напомена: Употребом ОТДР-а, оптичко влакно се може карактерисати од времена када је произведено до тренутка када је инсталирано и спојено.

Термини електронике