Шта је носилац података?

Сваки медиј који је способан да држи податке сматра се носиоцем података . Добри примери су чврсти дискови и погони за палац који се користе са рачунарима.

Услови хардвера, Средњи