Шта је проток података?

Проток података може се односити на следеће:

1. Проток података је кретање или путање података преко рачунара или уређаја.

2. Погледајте дефиницију програмирања протока података за информације о протоку података у овом контексту.

Подаци, услови хардвера