Шта је Оријентација?

Оријентација је израз који се користи за описивање позиционирања или укупног изгледа ставке у односу на друге ставке. На пример, портрет и пејзаж су две заједничке оријентације које се налазе у неким софтверским апликацијама, посебно у процесорима текста.

Оријентација странице, термини штампача