Шта је оператер?

Оператор се може позвати на било које од следећих:

1. У компјутерском програмирању и на командној линији, оператор је објекат који је способан да манипулише вредношћу или оператором. На пример, у "1 + 2", "1" и "2" су операнди и плус симбол је оператор. У наставку се налази попис уобичајених оператора који се налазе у програмским језицима с објашњењима и примјерима.

Савет: Боолеови се такође сматрају оператерима где се АНД, ОР и НОТ могу користити у већини програмских језика.

2. Оп је особа која контролише ИРЦ канал. За више информација о овом термину погледајте оп-страницу.

Аритметички оператор, Условни израз, Смањење, Ускличник, Повећање, Логички оператор, Оп, Операнд, Оператор асоцијативно, Предност оператора, Редослед операција, Програмски термини, Синтактички шећер, Тернари