Шта је паралелно извршење?

Паралелно извршавање је процес извршавања два или више процеса заједно.

Изврши, Хардверски услови, Паралелна, Паралелна обрада