Шта је изворно рачунало?

Алтернативно се назива компјутер за изградњу, изворни рачунар је компјутер одређен за састављање или генерисање програма из кода. Овај рачунар је обично одвојени рачунар на мрежи због дужине времена потребног за израду програма или зато што више људи може радити на истом програму.

Програмски изрази, Извор