Шта је апсолутно кодирање?

Апсолутно кодирање је метода компјутерског програмирања у којој писац користи апсолутно уместо индиректног адресирања. На пример, у асемблерском језику, програмер може да унесе тачну адресу меморије за складиштење података уместо индиректне адресе коју виши програмски језик може да користи.

Апсолутно адресирање, индиректно адресирање, програмски термини