Шта је апсолутна вредност?

Понекад се назива нумеричка вриједност, апсолутна вриједност је не-негативна вриједност реалног броја без обзира на његов знак. На пример, апсолутна вредност и 12 и -12 је 12.

Број