Шта је аутоматско програмирање?

Аутоматско програмирање је парадигма компјутерског програмирања која дијелове програма третира као коначне аутомате. Сваки аутомат може узети један "корак" у исто вријеме, а извршење програма је подијељено на појединачне кораке. Кораци комуницирају једни с другима промјеном вриједности варијабле која представља "стање", а проток контроле програма одређен је вриједношћу те варијабле.

Варијабла "стање" може бити једноставан тип података енум, али се могу користити и сложеније структуре података. Уобичајена техника је да се креира табела транзиције стања, дводимензионални низ који садржи редове који представљају свако могуће стање, и колоне које представљају улазни параметар. Вредност табеле у којој се ред и редак састају је следеће стање на које би машина требало да пређе ако су испуњена оба услова.

Машина коначног стања, Улаз, Парадигма, Програмски изрази