Шта је Сисоп (системски оператер)?

Скраћеница за оператора система, термин Сисоп се користи за описивање појединца који је задужен за вишекориснички систем, као што је ББС. Данас је овај термин замењен администратором, модератором, кореном или системским администратором.

Скраћенице рачунара, Општи услови мреже