Шта је Верс Верса?

Други начин изговора је обрнут. На пример, можете померити миша лево-десно или обрнуто је други начин да кажете: можете померити миша лево-десно или десно на лево.

Боолеан, Инверт